Záleží nám na každom ľudskom živote

 

Certifikované miesto opravy je miesto, kde vám opravia vozidlo podľa predpisov výrobcu. Servis je povinný zadokumentovať celý proces opravy podľa technickej dokumentácie výrobcu a tým máte istotu, že motorové vozidlo bude spĺňať aj po oprave všetky bezpečnostné parametre tak, ako ich stanovil výrobca. Keď si prídete prevziať vaše vozidlo po oprave, servis vám vystaví certifikát o oprave, ktorý je zárukou dodržania hore uvedených princípov. Na to, aby ste vozidlo opäť mohli používať na cestách, pôjdete s certifikátom o oprave z CMO na technickú kontrolu v najbližšej obci. Po úspešnom absolvovaní technickej kontroly môžete znova prevádzkovať vaše vozidlo.

 

Riadime sa mottom: Nie len pekné, ale aj bezpečné